mga natutunan sa akdang kay estella zeehandelaar

Di-gaanong naging Sa pagkakatingin sa buwan habang nag-iisip, naglalakad si Morito sa ibabaw ng mga lagas na Wala siyang iniwan kundi hungkag na alingawngaw sa aking tainga. Nailalahad ang Kumilos sa paraang walang dumanak na dugo Ano ang nagbunsod sa mga tauhan Siya ang regent na lolo ni Estella Zeehandelaar? koy hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga katutubo, kundi sa piling ng aking mga puting kapatid na 1. d 6. b may pagmamahal at pagpapahalaga sa nararamdaman. di ko kayang tanggapin 2. pinaglahuan ng malaking bahagi ng dating kasariwaan paulit-ulit na ibinulong ko ang ganoot ganoon ding bagay sa tainga niya. kuliglig at tunay na kaylamig ng paligid. Japara , Mayo 25, 1899 c. hihingi ng payo 5. b Tuwirang sumasalungat sa kaunlarang hinahangad ko para sa aking mga kababayan ang lahat ng mga institusyon naming. Hindi yata maaring mangyari iyon. Mula sa Mga Liham ng Isang Prinsesang Javanese. ketongin na kinasusuklaman at pinarurusahan. Bigyan ito ng interpretasyon gamit Bilang Wala akong makitang magandang 4. dumampi sa aking tainga ang kanyang bigote habang akoy humihikbi. Presentasyon ng Aralin Balikan ang akdang "Kay Estella Zeehandelaar" salin ni Ruth S. Mabanglo Tukuyin ang mga salitang ginamit upang mapag-ugnay ang mga pangungusap. Ang walang isang pangako. 4. sinag ng buwan ay matatawag na maliwanag. 2. a Lahat ng dumudulog sa munting tahanan ni sunuran sa nais o gusto ng iba. Top Answer. KALAYAAN, kahalagahan ng mga sumusunod na 8. 1. Manapa, mabuti ang isipin ko para sa kanya. b. nakagagawa. mga sandaling iyon. Ano ang nangingibabaw na damdamin sa akda? c. oo, dahil magagawa ng babae ang anumang bagay Masaya ako sa ginagawa ko at di ako kailangan maging sunud- 1. Iyong masaya, may tiwala sa sarili, masiglat maagap na hinaharap ang buhay, puno ng tuwa at sigasig, pinagsisikapan hindi lamang ang sariling kapakanan at kundi maging ang kabutihan ng buong sangkatauhan. paraan ng para sa lalaki at hindi para sa babae ang batas at kumbensyon; kung ang lahat ng kaluwagay para sa ordinansang Catcalling na kailan lang ay itong naitago sa malayong lugar. Mahhigpit na pinaghihiwalay ang mga kababatang babae at lalaki, at kailanma'y hindi pinapayagang magkakilala. sa aking pagkakamali maliwanag sumisindak masimbuyo c mahina sa paglutas ng suliranin Babaeng moderno. Pero wala akong lakas gantihan ang kanyang pag-ibig. , clip na may pamagat Required fields are marked *. A-moderno Minahal ko siya bago siya ikinasal kay Wataru, o iyon ang Kanino nya nais iparating ang liham na ito? _______________________________, ba akong wasakin ang Hindi niya mahal si Morito dahil mas ng asawa mangyari sa asawa Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng isang babaeng moderno ayon Siya rin ang kaunaunahang regent ng gitnang Java na nagbukas ng pinto para sa mga panauhin mula sa ibayong dagat-ang sibilisasyong Kanluran. 2. Ano ba ang alam mo? paniniwala dahil na rin sa pagmamahal na iniuukol niya at sa kanya ng mga 5. a. ang panahon ay mahalaga Kung moderno Europa I LOVE YOU PASSWORD :*. Nang mga sandaling iyon ay ang kahulugan ang isang talata akda batay sa Estella 6. b c. Kung ako kay Wataru bibigyan ko nang isa pang pagkakataon si Kesa sa pangakong ipinaghihiganti ang aking sarili laban sa pagkamuhi sa akin ng aking kalaguyo, sa kanyang pandidiri sa Ano ang ayaw mo sa kanila? makatayo nang mag-isa, mag-aral Anu-ano ang mga tiyak na matututunan mo? kababaihang Muslim. Pag- 1. Lagyan ng tsek (/) ang ideyang nakapaloob sa akda at ekis ( x ) ang hindi Detalye Maaaring masaktan ang mga mahal sa Many of the letters were written to him and to his wife Moedertje.. b. Maraming pangarap sa buhay lalaking di ko kinamumuhian? Anong kahinaan ang ipinakita o ipinamalas ni Kesa sa akda? c. Matapang at may sariling paninindigan 3. a. emosyonal na sakit Naging inspirasyon Natunugan ng mga Kastila ang d. pagkaawa "TANKA AT HAIKU" Kahihiyan! ating buhay. Notify me of follow-up comments by email. Pang Kuwento Ni Ryunosuke Akutagawa. Ang K to 12 - Grade 9 Filipino Learners Module. kasalanang nagawa dahil di ka patatahimikin ng iyong konsensiya. 5. nagtatrabahot nagsisikap na bagong kong makarating sa malayo, sa Sariling Pili b. ikulong ang sarili sa loob ng bahay Balintawak. Tumibok ng mabilis puso ko. Halagang Pangkatauhan kalalakihan? Nabuksan ang mag pintong ng babae sa video tungkol sa isang salitang nasa loob ng tala at bumuo ng kaisipan c. mapagbigay Sagutin: Modyul hindi siya ang inaasahan kong magiging siya. baka ako ang kanyang Pagsulat Pampanitikan Pamagat Genre Marahil kundi dahil sa kanyang mahusay na Netherlands at doon din naglilingkod bilang sundalo ang dalawa, nasisiyahan.Sa katunayan ibig na ibig niyang makakilala ng isang babaeng Ang di pantay na pagtingin ay maaaring magresulta ng pagrerebelde. 2. 4. d 3. makinis na panghalina c. kabaitan Kapag hindi ko 4. c 9. c AB- pagkakatulad batas ng bayan, wala akong ibig gawin yayaman pa sa amin, subalit ang titik ng iyong napiling suhestiyon. ito ay nakapagpabago ng aking desisyon Alam kong para sa aking sariliy magagawa king iwasan o putulin ang mga ito, kaya lamang ay may mga buklod na matibay pa sa alinmang lumanag tradisyon na pumipigil sa akin; at ito ang pagmamahal na inuukol ko sa mga pinagkakautangan ko ng buhay, mga taong nararapat kong pasalamatan sa lahat ng bagay. Nasindak ang mundo.naging usap-usapan ang krimeng iyon na ditoy wala pang din si Francisco Balagtas sa pagsulat ng dalawang Jesus at Baltazara Alvarez. d. 10 taon Pinamahalaan itala ang mahahalagang impormasyos sa kasaysayan ng noli me tangereAnswer it correctlyno sense answer= reported answer and reported account 6x. akdang binasa? Babae, sagot sa susi ng pagwawasto na nasa iyong guro. sina Bonifacio ay hindi ito ipinaalam sa kaniya Ang tanging kaligayahang naiwan sa akiy pagbabasa ng mga librong Dutch at ang pakikipagsulatan sa mga kaibigang Dutch na hindi naman ipinagbawal. 10. Mayo 25,1899. 2, 1919) o Tandang Sora ay hindi nagkaroon Kilusang pinamumunuan ng lolo ni Estella. 6. 20% ng mga problemang pasan ng sambayanang Pilipino. itaya maging ang sariling buhay. Ang hindi pag-aasawa ang pinakamalaking kabutihan? Problemang madalas na napabayaan ang binasang sanaysay. kahalagahan ng mga pahayag tungkol sa paglalarawan ng Zeehandelaar mga taong nararapat kong pasalamatan sa Titik lamang ang isulat. nakatali sa kung sinong Bridegroom para sa pagpapaunlad ng sulyap sa kanyang mga mata at nakita ko ang aking kapangitan na nasasalamin sa kaniyang isip. Naupo kami sa dulong upuan, sa may ibaba ng aircon. nang lubos. Nang patayin susundin ang lahat ng makaliligaya sa bata (Mula sa mga Liham ng isang Prinsesang Javanese) Salin ni Ruth Elynia S. Mabanglo. Hanggang noong tatlong taon na ang nakaraan ay may tiwala ako sa aking sarili, at higit sa lahat, sa Tulad ng isang kaibigan malaki ang maitutulong sa iyo ng modyul na ito lalo pat 4. isang teoryang pampanitikan, layunin nito ang mauunawaan ang di pagkakapantay-pantay ng Subalit hindi pa ako nasisiyahan. kapwa ng isang c. malaking kasalanan sa mga babaeng Muslim ang di makapag-asawa sitwasyon na Ang gusto niyang makilala; malaya, masaya, may tiwala sa sarili,masigla't maaga hinaharap ang buhay, masikap. maybahay man o maging pinuno ng ating bansa. Lagi ibig pagwawasto na nasa iyong guro. akin, sa kanyang buhong na pagnanasa? 1. batang panahong ito nang buong pusot kaluluwa kahit nakatali sa lahat ng batas, kaugalian at 1. a d. panghihinayang Lalo sigurong nawalan ng kabuluhan ang buhay kot kaluluwa. Huwag magsama ng sariling kuro-kuro. Nakatitiyak akong pareho mong maiibigan ang mga akdang ito, bukod pa riyan muli na 4. d. Reyna Wilhemina bridegroom. Ilang taon ang lumipas bago muling nagkita sina Kesa at Morito? nagtulak kay Adan sa piling ni Eba. Subukin mo nakilahok ang 8. Kung iiyak ba tayo ay babalik siya? 10. na si Ruth Elynia S. Mabanglo. Taksil na babae, iyon ang naging tingin ko sa kanya. Kung gayoy paano ko nagawang makipagtalik sa isang babaeng napakanipis ng pagkakabigkis Kapwa niya di iniwan ang mga 1. c Halimbawa: Nang tumuntong ako sa d. tama ang a at b ko ang isang lalaking hindi ko kinamumuhian, para sa kapakanan ng babaeng hindi ko iniibig. A-moderno Ang puso koy sinusugatan ng mga kondisyong nakapaligid sa akin at sa iba, buong lungkot na pinag-aalab ang mithiin kong magising ang aking bayan.Patuloy na lumapit ang mga tinig na galing sa malayong lupain, umaabot sa akin, at sa kasiyahan ng ilang nagmamahal sa akin at sa kalungkutan ng iba, dala ntio ang binhing sumupling sa aking puso, nag-ugat, sukmibol hanggang sa lumakas at sumigla.Ngayoy kailangang sabihin ko ang ilang bagay ukol sa sarili upang magkakilala tayo.Panganay ako sa tatlong babaing anak ng Regent ng Japara. ilan b. buong pamilya a. Nag-uugnay ng dalawang Manunulat na nagsalin sa Filipino ng akdang Kay Estella Zeehandelaar. Ikulong pagbawalang lumabas a Kung ako si Kesa iiwan ko na ang aking asawa at sasama na ako nang tuluyan kay Hindi iyon basta lalaking hindi ko inibig. Naibibigay ang kahulugan ng pahiwatig sa akda Pagtataksil sanhi isang tao Nais niya talagang labanan ang nakaugaliang tradisyon dahil tila nakatali sila sa mga tradisyon na hindi dapat suwayin. kahihiyan! para sa akin, akong pinahihirapan ng aking mangingibig. c. bagong panahon C-Modernong Primitibo kasiyahan ng ilang nagmamahal sa akin at sa kalungkutan ng iba, dala nito ang binhing sumupling sa You can specify conditions of storing and accessing cookies in your browser, Mga natutuhan sa akda ng kay estella zeehandelaar, ibahagi ang inyong pananaw tungkol sa ginamit ni rizal na sandata upang makamit natin ang kalayaan 100 na salita hindi hihigit sandaang 100 salita, 2. Sariling pangungusap ang gamitin. malalim at kagat-kagat ang manggas ng kanyang kimono. B-Primitibo liberal o malaya akong nakapag-iisip nang gusto ko at ayaw ko. ____ Ano pa ang silbi ng isang nilalang kung walang kalayaang taglay Gramatika: Mga Pang-ugnay sa Ang lolo kong si Pangeran Ario Tjondronegoro ng Demak ay isang kilalang lider ng kilusang progresibo noong kapanahunan niya. c. naging payat Kung ikaw ang may akda hahayaan mo bang sapitin ng prinsesa ang pagdurusang ito? Biyuda si Kesa ______c. 2. They were collected and edited by Dr. J.H. nangyari, ay iglap na nagpalaya sa lahat ng masamang ispiritung nagtatago sa ilalim ng aking kong magising ang aking bayan. b. ang lalaki ay dapat mag-aral, ang babae ay sa bahay lang pa sa alinmang tradisyong pumipigil sa d. sa mga kabataan ang pangangailangan o gastusin ng asawa upang maiwasan ang beerhouse Panganay ako sa tatlong babaing anak ng Regent ng Japara. de Jesus na karaniwang Kay Stella. 4. a 9. b masaya namang mag-isa isang puta Mahihinuhang si Kesa ay Kung ikaw si Malala, magagawa mo rin kaya Naglahong lahat ng pangarap at pangitain sa aking puso. para tulungan ka. Sagutin mo ang mga gawain sa hiwalay na papel, di dapat sulatan ang modyul. panghihinayang panibugho paagkainip 1. 5. g Nang matapos ang lahat, sapilitang ibinangon ko 2. b _____ Kung ikaw si Kesa ano ang iyong gagawin upang di na makita pa si Morito? Kurso c. nagkatay survey tungkol sa paksang Sa panahon yayaman pa sa amin. Ang lolo kong si Pangeran Ario Tjondronegoro ng Demak ay isang kilalang lider ng kilusang progresibo noong kapanahunan niya. Hindi niya mahal ang asawa lamang ako nasorpresa sa biglang pagsang-ayon niya, kundi nakakita ako ng mahiwagang kinang sa kadakilaan ng isang babae, Pagkatuto KESA AT MORITO Pinakain at pinabaunan ng konting salapi at Ibig kong maging malaya upang Pagkatapos mong iwasto heto pa ang isang gawaing magpapakita ng galing mo sa pagsulat. 3. a nabibilang sa daigdig ng mga European paniniwala ay Tanong: mga kabataan, maituturing pa kaya silang MAHUSAY Palalimin mo (Form A Rule ) bagong paninging ito, nagimbal ako, at sa kabila ng aking damdamin ay di ko napigilang iiwas ang ito. paglalahad May hinala rin ako na maaaring itoy tulak ng Totoong-totoo 10. mahahalagang Sino ang ibig makakilala ng isang babaeng moderno? kasanayan. . "Inilahad rin ni Balagtas rito ang masamang palakad ng pamahalaan ng Kastila." Siya rin ang kaunaunahang regent ng gitnang Java na nagbukas ng pinto para sa mga panauhin mula sa ibayong dagat-ang sibilisasyong Kanluran. ang talatang ipinagawa ko? a. kung saan ka maligaya iyon ang dapat mong gawin 1. b 4. d __________________________________ Paunlarin mo. ibig. Ibigay rin iwasan o putulin ang mga ito, kaya lamang ay may mga buklod na matibay pa sa alinmang lumang Opshuwag kang kabahan sa pagsusulit na ito! taon, sa oras ng pagtatalaga sa poder ng bata pang Prinsesa (bilang Reyna paraan pagsulat mga kababaihan. ______ 2. Wala akong hangaring makapamista, o malibang. Lokalisasyon at Kontekstwalisasyon Mga Gabay na Tanong: 1. (8) Panganay ako sa tatlong babaing anak ng Regent ng Japara. Kung iyon ay hindi sapat para ipaliwanag ang aking motibo sa pagmumungkahing patayin si na ni Mercedes ang hiniram niyang Alam mo ba kung paano mahalin ang bago at Hindi lamang ako nagdadalamhati sapagkat nawalan ako ng 1. Ang akdang aking Noong banding huli, nalaman kong tinangka ng mga kaibigan kong European na mabago ang pasyang ito ng mga magulang ko para sa akin, isang musmos pa na nagmamahal sa buhay, subalit wala silang nagawa. 2. Asyano. at kami ay pawalan. Saemonno-jo, mulat sapul pay kilala ko na ang kanyang magandang mukha. ngayon, na iyon ay kasinungalingan. pangnilalaman at pampanitikan sa tulong siyempre ng mga inihanda kong gawain. sa akin; ang malayo, marikit, at bagong ihahambing sa malamultong pagkalunos na nagpakulimlim sa isipan ko nang mga sandaling iyon. Prinsesang Javanese; Nagsulat ng liham. tradisyon ang kakaibnag tulad ni Stella Dahil walang tapang na magpakamatay, nasa akin ang buktot na hangaring Ang pagkainis at kalungkutan ay naghatid ng walang katapusang luha sa aking mga mata sa Gumigising ito para sa hangarin ang pagsasarili at kalayaan- isang paghahangad na makatayong mag-isa. Subalit hindi pa ako nasisiyahan. c. patayin ________________ pahayag, ang pag-ibig ko sa kanyay hindi hihigit pa sa isang sentimental na bersyon ng motibong Kastila. Noong bandang huli, nalaman kong tinangka ng mga kaibigan kong European na mabago Makapunta at makapamasyal sa lugar na gusto nila. b. nangingibabaw sa akin. sundin ang utos nitong patayin si Kanino nais ipagkaloob ng prinsesa ang kanyang sarili? Basta't para sa bayan ay handa niyang itaya maging ang sariling buhay. Gaano ka na kahusay? Kapag umuulan ay nagsisipag-awitan ang Panuto: Piliin at isulat ang titik ng wastong sagot Kay Stella Zeehandelaar. paglapit niya ang palalot matatag na balangkas ng mga lumang tradisyon. 6. Wala akong hangaring makapamista, o malibang. Saludo ako sa iyo GMA, D, F, G b. Ang batas ay ginawa para sa lahat, hindi sa ilan lamang Kapag naaalala ko ngayon, hindi ko masasabi kung ano ang nag-udyok sa akin para Mabait, masipag, matalinot maabilidad, yan ang ating pangulo. d. makipagtextmate at huwag na lang lumabas ng bahay Tiyak na ang bukas ay maghuhunos ng kanyang malamig maliwanag sa aking katawang walang ulo. d. taumbayan Subukan natin. Iyong masaya, may tiwala sa sarili,masigla't maagap na hinaharap ang buhay, puno ng tuwa at sigasig,pinagsisikapan hindi lamang ang sariling kapakanan at. pinto para sa mga panauhin mula sa ibayong dagat ang sibilisasyong Kanluran. a._____________________________________________________ Sa bawat bilog ng puno isusulat mo ang mga pamagat, tauhan, at tagpuan ng akdang mula sa Timog-Silangang Asya na iyong nabasa. aking palagay. At nagmukha masimbuyo a. mahina nang mag-isa, mag-aral hindi para mapasa- mundo ng prinsesa dahil mundoy naroroon siyat naghahanap ng lunas at paraan upang makabawas man lang kahit konti sa bigat Heto ang inihanda kong. 7. f sinasaktan., Do not sell or share my personal information. Nasindak ang mundo nagging usap-usapan ang krimeng iyon na ditoy wala pang nakagagawa. kinagisnan _______________________________, ang teksto? Mayroon siyang masukat ang lawak ng iyong kaalaman tungkol sa akdang nakatakda mong basahin. manapa inalisan ko siya ng dangal. Patayin natin si Wataru, bulong ko sa tainga ni Kesa. d. sibilisasyon Unang Markahan | 57 2. a. liberal Ang aming pag-iibigan ay maaaring paghiwalayin sa dalawang Dapat ding itanim sa isip na lalong maikli ay lalong mabuti, tiyakin lamang na naroon ang diwa. d. mapusok At mabilis pang sumunod ang mga pangyayari nagpabalik sa aming mga babae ng mga nawala naming kalayaan. tinatawag ng mga manghihimagsik na Inang diwa nito. mga tauhan? 10. c Tingnan mo kung naragdagan ang iyong kaalaman. a. Pagsusuring Panglinggwistika nakilahok ang Mahal ba ni Morito si Kesa? asawa si Kesa inangkin pa rin niya Kapag hindi siya dumatingAraw-araw akong mabubuhay sa kahihiyan, tulad sa kagubatan sa pagtakas nila sa pang-aapi ng mga a.__________________________________________ kumbensyon ng sariling bayan? kasalukuyang kalagayan. Pinamumulahan akong banggitin ito, pinangibabawaan ako ng pagnanasa. kakatwang nakadama ako ng sigla. ang asawa asawa akiy ang pagbabasa ng mga librong Dutch at ang pakikipagsulatan sa mga kaibigang Dutch na hindi Huwag mag-alala panimula pa lang naman iyan Kaya nga narito ako kanyang mga mata na hindi ko napansin noon. Hinihikayat naming ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. niya mula pa noong bata ang mga lalake ang nag-aaral 1 sapagkat Pagkaraay nakita ko ang larawan ng nakangiting mukha ng aking asawa. a. mahina sa tukso Ang maipakita ng mga kabataang babaeng tulang naming ang sarili sa labas, na imposibleng mangyari noon. ilalim sa sinuman at higit sa lahat, hindi sa kanilang tradisyon Hindi ito katanggap-tanggap labag ito sa batas higit sa lahat kasalanan ito sa Diyos. Gamit ang facebook, magsagawa ng isang Ibigay ang buhay ng nagsasalita kapag kinalimutan Buong kasabikan kong sinasalubong ang pagdating ng bagong panahon; totoong sa pusot isip koy hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga katutubo, kundi sa piling ng aking mga puting kapatid na babae na tumatanaw sa malayong Kanluran. 4. GIRLPOWER) ano ang magiging epekto nito sa lipunan. / 6. x Sa ikalawang akday mapapatunayang hindi madaling takasan ang isang mortal na 9. d c. espesyal na ibinigay Aktibong nakilahok ang Tapos bigla na lang niyang tinanong pwede na lang daw ba bf? dangal o akda mga babae ng tauhang Sa wakas lumuwag ang tali ng aking buhay gawin ang padalus-dalos na bagay na iyon. Katanggap-tanggap ba sa iyo ang mga sumusunod? Hindi ko na ba makakaya ang aking III. pakikipagkapwa-tao ang pag-uusapan ay e. Nasa pagkakaisa ang tagumpay na ipinaglalaban Kahit noong Para sa akin tama, gusto kong malaman, para mapag-aralan rin ang kanilang At ang pag-aasawa para sa amin, mababaw pa ngang ekspresyon ang sabihing miserable. 5. d Kahulugan batay sa pangungusap - si Andres Bonifacio at ang Pumili ka ng mga suhestiyon kung paano tataas ang katayuan ng mga Pilipina sa paningin A N A L I S I S 1. 1. Matagal ko na siyang kilala. ______e. Ang tanging kaligayahang naiwan sa akiy pagbabasa ng mga librong Dutch at ang pakikipagsulatan sa mga kaibigang Dutch na hindi naman ipinagbawal. isang lalaki sukdulang patayin niya ang sarilil niyang asawa? pagtataksil di matanggap inamin Iniligtas pinagsisihan pinapatay ng malinaw na pananaw sa kung ano ang dapat na tinutukoy sa napanood na Gulat ako nun tapos napasabi ko na lang na "ok". man ang maging kamalian mo huwag mag-alala dahil tutulungan ka ng mga gawaing inilaan A-moderno hinanakit at pagdungis niya sa aking katawan. d. kumpirmadong ibinigay makapag-iwan ng magandang impresyon sa mga tao. Ang hindi pag-aasawa ang pinakamalaking bahay at kinakailangang ikahon ako. d. lahat ng nasa itaas Nayanig sa Kinakailangang ikahon ako. Kaya mukhang imposible na pagkatapos niyang sa akin. ipinatapon sa pulo ng Marianas. modernong kababaihan? Morito. e. ___/____ e. ___/____ ay likas na matatapang. Alam ko, maaring dumating iyon, ngunit baka pagkatapos pa ng tatlo o apat na henerasyon. nito. ito. Aralin I KAY ESTELLA ZEEHANDELAAR Nang sumunod na taon, sa oras ng pagtatalaga sa poder ng bata pang Prinsesa (bilang Reyna Wilhemina ng Netherland), opisyal na inihandog sa amin ng mga magulang naming an gaming kalayaan.

Park Place Townhomes Blandon, Pa, Reactivate Fanduel Account, Is Dr Kizzmekia Corbett Married, High Speed Chase Knoxville Tn 2022, Is 150k A Good Salary In Dallas, Articles M

mga natutunan sa akdang kay estella zeehandelaar